Practical Software

 เพราะ อันนาย ขาย ติ่มซัมม์ dim SUMM (dealer information management and SUMMarization) ชุดซอฟต์แวร์บริหารงานขายหน้าร้าน ลดงานเอกสาร ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี สมบูรณ์ถึงต้นทุนสำหรับท่านเจ้าของ ไม่ว่าเงินจะมาจากทางไหน รับเงินครบรวมไปถึง ระบบสินค้าคงคลัง ระบบลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น

 

และยังเสริมสร้างหลักการ KAIZEN ลดงานซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพงาน นี่คือแนวทางของ software บริหารตัวแทนจำหน่าย สิ่งที่มีอยู่ใน dim SUMM คือ กระบวนการบริหารงานขายหน้าร้านของรถยนต์ที่ควบคุมเม็ดเงินได้ครบถ้วน และองค์ความรู้ในการบริหารตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของ TOYOTA ที่สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้กับงานบริหารตัวแทนจำหน่ายของธุรกิจอื่นๆได้เช่นกัน

 

*** การพัฒนา Application ไม่ใช่เรื่องยากครับ แต่องค์ความรู้ในการทำธุรกิจบริหารตัวแทนจำหน่าย คือหัวใจของ dim SUMM ครับ

 

เร็วๆนี้ เตรียมพบกับ "dim SMilE" ชุดโปรแกรมเพื่อความคล่องตัวสำหรับ SME และ "gingun" Mobile App สำหรับร้านอาหารยุคใหม่

BettingY.com bonuses Mobile Sky Bet app.