Practical Service

   คือ การดูแล และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ถึงสถานที่ ทั้งในด้าน hardware / software / network รวมถึงการจัดการ Virus และ Malware ด้วย รวมเรียกได้ว่า "Advanced Preventive Maintenance" นั่นเอง เพราะเราอยากให้ท่านไปมุ่งเน้นงานหลักและธุรกิจของท่าน ปล่อยให้งานระดับรากหญ้าที่แสนจะจุกจิกหัวใจ เป็นหน้าที่ของ อันนาย ดีกว่าครับ

 ด้วยประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าหลายระดับตั้งแต่ระดับ user เครื่องเปิดไม่ติด printer พิมพ์ไม่ออก ไปจนถึงระดับ System Admin และในหลากหลาย scale ตั้งแต่องค์กรที่มี PC เพียงแค่ 10 เครื่อง ไปถึงงาน roll-out ให้กับ TOYOTA dealers ทุก showroom ทั่วประเทศ

ปัจจุบันเรายังทำงานด้าน outsource ทีมงาน System Operator ที่คอยดูแลและ monitor server ระบบ โดยทีมงานของอันนายจะทำงานเป็นกะเพื่อเข้าไปดูแล server ดังกล่าวทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (7x24)

*** สิ่งที่เราเน้นคือกระบวนการทำงานด้าน IT Service Management ที่สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการวัดผลของลูกค้า

BettingY.com bonuses Mobile Sky Bet app.