บริษัท อันนาย จำกัด

  อันนายคือทีมงานที่เกิดขึ้นมาจากปัญหาง่ายๆ ปัญหาพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ในด้าน IT แต่ปัญหานี้ที่แสนง่าย กลับไม่ค่อยมีใครอยากทำ เพราะมองว่ามันไม่มีผลงาน มันมีแต่เรื่องน่ารำคาญใจ นั่นคือ งาน IT Service เนื่องจากลูกค้าหลายรายที่ไม่ต้องการบริหารพนักงาน IT เป็นของตัวเอง ต้องการแค่เพียงการ support ตามความจำเป็น จะได้ไปมุ่งเน้นการทำธุรกิจหลักของตัวเอง ต้องการ IT เพียงแค่แง่มุมของเครื่องมือ จึงเป็นที่มาที่ไปของอันนายที่ทำงานด้าน IT Service มาตลอด โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับความต้องการดังกล่าว คือ Practical Solution from Annai ซึ่งประกอบไปด้วย 3 Practicals ด้วยกัน ดังต่อไปนี้ครับ

         1. Practical Service คือ การดูแล และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ถึงสถานที่ ทั้งในด้าน hardware, software, network รวมถึงการจัดการ Virus และ Malware ด้วย รวมเรียกได้ว่า Advanced Preventive Maintenance นั่นเอง 

เพราะเราอยากให้ท่านไปมุ่งเน้นงานหลักและธุรกิจของท่าน ปล่อยให้งานระดับรากหญ้าที่แสนจะจุกจิกหัวใจ เป็นหน้าที่ของอันนายดีกว่าครับ ด้วยประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าหลายระดับตั้งแต่ระดับ user เครื่องเปิดไม่ติด printer พิมพ์ไม่   ออก ไปจนถึงระดับ System Admin และในหลากหลาย scale ตั้งแต่องค์กรที่มี PC เพียงแค่ 10 เครื่อง ไปถึง TOYOTA dealers ทั่วประเทศ (300 กว่า showrooms) เพราะเราเคยไปทำการ  roll-out เพื่อขึ้นระบบ Call Center ให้ TOYOTA   Dealers ทั่วประเทศมาแล้ว และปัจจุบันเรายังทำงานด้าน outsource ทีมงาน System Operator ที่คอยดูแลและ monitor server ระบบ Call Center ของ TOYOTA dealers ที่ใช้กันทั่วประเทศไทย และอีก 5 ประเทศได้แก่ เกาหลี มาเลเซีย  อินเดีย ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ โดยทีมงานของอันนายจะทำงานเป็นกะเพื่อเข้าไปดูแล server ดังกล่าวทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (7x24)

 

 *** สิ่งที่เราเน้นคือกระบวนการทำงานด้าน IT Service Management ที่สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการวัดผลของลูกค้า

        2. Practical Software เพราะ ...

                  

                อันนาย ขาย ติ่มซัมม์ dim SUMM (dealer information management and SUMMarization)

 

                              d = dealer 

                               i = information

                              m = management 

                        SUMM = summarization

 

ชุดซอฟต์แวร์บริหารงานขายหน้าร้าน ลดงานเอกสาร ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี สมบูรณ์ถึงต้นทุนสำหรับท่านเจ้าของ TOYOTA ไม่ว่าเงินจะมาจากทางไหน รับเงินครบตั้งแต่ค่าใช้จ่ายวันออกรถ เงินโอนไฟแนนซ์ เงินสนับสนุน (incentive)   รวมไปถึง ระบบสินค้าคงคลัง ระบบลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น  และยังเสริมสร้างหลักการ KAIZEN ด้วย Electronic Board ลดงานซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพงาน นี่คือแนวทางของ software บริหารตัวแทนจำหน่าย สิ่งที่มีอยู่ใน dim SUMM  คือ กระบวนการบริหารงานขายหน้าร้านของรถยนต์ที่ควบคุมเม็ดเงินได้ครบถ้วน และองค์ความรู้ในการบริหารตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ของ TOYOTA ที่สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้กับงานบริหารตัวแทนจำหน่ายของธุรกิจอื่นๆได้เช่นกัน

         3. Practical Hardware เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ตามหลัก one-stop solution อันนายจึงจัดจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น PC, Server, UPS, notebook, printer เป็นต้น โดยเน้นการจัด spec แบบเพียงพอ เพื่อให้ใช้อย่างพอเพียง 

 

  *** ปัจจุบันอุปกรณ์บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์มีใช้ใน TOYOTA dealers กว่า 80 รายทั่วประเทศ (เกินครึ่งประเทศไทยแล้วครับ) และกลุ่มลุ่มลูกค้าร้านทองที่ทำธุรกิจ Gold Future รวมไปถึง และผู้อุปการะคุณอื่นๆอีกหลายราย

BettingY.com bonuses Mobile Sky Bet app.